Saturday, 13 September 2008

Training Mahasiswa KL Angkatan ke 4
Training Mahasiswa KL Angkatan ke 4


Pada hari ini sabtu 13 Ramadhan 1429 H bertepatan dengan 13 September 2008 H, telah berlangsung training ESQ for mahasiswa dengan peserta lebih kurang 72 orang , dilaksanakan di Kualalumpur International Hotel, training ini dikendalikan oleh trainer encik Firdaus Djamaris dan Encik Faizi, hadir juga pelapis atau yang juga dikenal assisten trainer, encik Muzammil.
sebagaimana biasa, training dimulai dengan opening ceremony dan do'a yang dilanjutkan dengan sedikit teori yang menjadi backround kenapa setiap orang memerlukan ESQ.
Pada training kali ini, peserta yang hadir berasal dari berbagai Universiti, antara lain: UIAM, UPM, Universiti Sultan Idris, bahkan ada pula mahasiswa malaysia yang berasal dari kampus luar negara seperti Al-azhar Cairo dan salah satu universiti Jepun. Sejak awal dimulakannya training, telah nampak minat yang tinggi dari sebahagian besar peserta. Mereka sangat enjoy dan merasa gembira dengan ilmu-ilmu dan pengalaman yang mereka dapatkan pada setiap program yang diberikan di dalam dewan(ruangan) tempat berlangsungnya training. Diantara program yang sangat berkesan bagi seluruh partisipan adalah zero mind proccess (ZMP), games, star principle, dan katarsis.

No comments: